Goedevrijdagakkoord

Let op de spelling.

Samenstellingen met 'Goede Vrijdag' worden als één woord en met kleine letter gespeld:

  • goedevrijdagdienst
  • goedevrijdagviering

'Goedevrijdagakkoord' krijgt een hoofdletter omdat het een eigennaam is.