-gewijs

Als het linkerlid op een klinker eindigt, is er geen tussen-s.

  • alineagewijs
  • processiegewijs

Als het linkerlid op een s eindigt, is er geen tussen-s.

  • kruisgewijs
  • reeksgewijs

In andere gevallen is een tussen-s gebruikelijk.

  • steekproefsgewijs
  • verhoudingsgewijs