gekloofde zin

kloof

Een gekloofde zin begint met een aanloopje als ‘het is … dat’. Zulke zinnen komen vooral in geschreven taal voor en getuigen volgens sommigen van een slechte stijl. In gesproken taal kun je het zinsdeel dat benadrukt moet worden, gewoon harder beklemtonen.

In elk geval zijn ze voor de luisteraar moeilijker te interpreteren, omdat de hoofdgedachte in bijzinstructuur geformuleerd is. Zet het zinsdeel dat nadruk moet krijgen vooraan of helemaal achteraan in een hoofdzin.

 • Het is in de buitenwijken dat de meeste slachtoffers gevallen zijn.
  In de búítenwijken zijn de meeste slachtoffers gevallen.
  De meeste slachtoffers zijn gevallen in de buitenwijken.
 • Het was in juli dat ze met vakantie gegaan zijn.
  In júli zijn ze met vakantie gegaan.
 • Het is voor het eerst sinds jaren dat een Amerikaanse president het land bezoekt.
  Voor het éérst sinds járen bezoekt een Amerikaanse president het land.