garage

Meervoud:

  • garages

Verkleinwoord:

  • garagetje

Samenstellingen met ‘garage’ worden als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen.

  • garagehouder
  • garage-inrichting
  • garagerock
  • parkeergarage
  • truckgarage