ervan uitgaan

Vervoeging:

  • ervan uitgaan
  • ga, gaat ervan uit
  • ging, gingen ervan uit
  • ervan uitgegaan

Ook:

  • ... hoewel ik daar altijd van uitga.
  • ... waar zij van uitgingen.