er - loze voornaamwoordelijke bijwoorden

Let op de spelling van deze combinaties:

 • eraan gaan (doodgaan)
 • eraan komen (onderweg zijn)
 • eraan komen fietsen
 • eraan moeten geloven
 • eraan toegaan
 • eraan toe zijn
 • eraan zijn voor de moeite
 • met alles erop en eraan
 • het eraf brengen / het ervan afbrengen
 • eraf komen met / ervan afkomen met
 • eraf kunnen / ervanaf kunnen
 • zich eraf maken met / zich ervan afmaken met
 • eraf zijn (weg zijn)
 • erbij hangen
 • erbij komen (hoe kom je erbij?)
 • erbij komen zitten
 • iemand erbij lappen
 • erbij kunnen
 • erbij lopen
 • het bijltje erbij neerleggen
 • erbij neervallen
 • erbij staan
 • erbij zijn
 • erbij zitten
 • erbovenop komen, zijn
 • erdoor drukken
 • erdoor, erdoorheen jagen
 • erdoor, erdoorheen krijgen
 • erdoor, erdoorheen komen
 • erdoor zijn (goedgekeurd, klaar)
 • erdoor, erdoorheen zitten
 • erin blijven
 • erin gaan
 • erin lopen, erin laten lopen
 • erin luizen
 • erin trappen
 • erin tuinen
 • erin vliegen
 • erin zitten, zijn
 • ermee door kunnen
 • ernaast grijpen
 • ernaast zijn
 • ernaast zitten
 • het erom doen
 • erom spannen
 • eronder hebben, houden
 • eronderdoor gaan / eraan onderdoor gaan
 • erop achteruitgaan
 • erop afgaan
 • erop of eronder
 • erop los drinken, leven
 • erop losgaan
 • erop naslaan, nakijken
 • erop vooruitgaan
 • het erop wagen
 • erop zitten
 • eropaf!
 • eropna houden
 • eropuit gaan
 • eropuit sturen
 • eropuit trekken
 • eropuit zijn (op pad zijn) / erop uit zijn (als doel hebben)
 • ertegenaan gaan
 • ertegenaan gooien
 • ertegenaan lopen
 • ertoe doen
 • iemand ertussen hebben, nemen
 • ertussen komen (onderbreken, vertraging veroorzaken)
 • ertussenuit knijpen
 • ertussenuit kunnen
 • ertussenuit moeten
 • ertussenuit trekken
 • ertussenuit vallen
 • ertussenuit willen
 • ertussenuit zijn
 • eruit flappen
 • eruit komen
 • eruit springen
 • iemand eruit werken, gooien
 • eruit zijn
 • eruitzien
 • het ervan nemen
 • ervan komen, ervan moeten komen
 • ervan langs geven, krijgen
 • ervanaf kunnen / eraf kunnen
 • ervandoor gaan, zijn, rennen
 • ervantussen gaan

bron: Taaladvies.net