driedelige samenstellingen

In een driedelige samenstelling waar een woordgroep deel van uitmaakt, schrijven we alle delen aan elkaar vast. Bij klinkerbotsing gebruiken we een streepje.

  • lange termijn + planning → langetermijnplanning
  • een kind + politiek → eenkindpolitiek
  • open lucht + zwembad → openluchtzwembad
  • slecht nieuws + dag → slechtnieuwsdag
  • blote voeten + dokter → blotevoetendokter
  • eerste minister + portefeuille → eersteministerportefeuille
  • basis + sociale zekerheid → basissocialezekerheid
  • vice + eerste minister → vice-eersteminister