doorsnee

Samenstellingen met doorsnee worden vaak als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen of het tweede lid met een hoofdletter begint. De klemtoon ligt in dergelijke combinaties doorgaans op door en doorsnee wordt gebruikt in de zin van 'gemiddeld'.

  • doorsneeauto
  • doorsnee-echtgenote
  • doorsneegebruiker
  • doorsnee-internetter
  • doorsnee-Vlaming
  • doorsneewoning

Doorsnee is ook een bijvoeglijk naamwoord. Het komt los voor en betekent 'heel gewoon, niet bijzonder'.

  • rondrijden in een doorsnee auto
  • het doorsnee Vlaamse gezin