dichtbij / dicht bij

Beide spellingen zijn correct, maar kunnen niet door elkaar gebruikt worden.

Dichtbij is een bijwoord (er hoeft dan geen woord of woordgroep meer te volgen), net zoals dichterbij en dichtstbij.

  • Hij woont dichtbij.
  • Hij woont dichterbij.
  • Hij woont het dichtstbij.

Voor een woord of woordgroep spellen we dicht bij. Dicht versterkt in dat geval het voorzetsel bij.

  • Hij woont dicht bij de kerk.
  • Hij woont dichter bij de kerk.
  • Hij woont het dichtst bij de kerk.