d / dt

Voor de vervoeging van werkwoorden in de tegenwoordige tijd enkelvoud gelden deze regels:

 • ik stam: ik kom, ik loop, ik word, ik vind
 • stam ik: kom ik, loop ik, word ik, vind ik
 • jij stam+t: jij komt, jij loopt, jij wordt, jij vindt
 • stam jij: kom jij, loop jij, word jij, vind jij
 • u stam+t: u komt, u loopt, u wordt, u vindt
 • stam+t u: komt u, loopt u, wordt u, vindt u
 • hij stam+t: hij komt, hij loopt, hij wordt, hij vindt
 • stam+t hij: komt hij, loopt hij, wordt hij, vindt hij

Vervang bij twijfel de onbeklemtoonde vorm ‘je’ door de beklemtoonde vorm ‘jij’ of ‘jou(w)’.

 • Vind je / jij dat ook?
 • De gids vind je / jij nooit meer terug. (= Jij vindt de gids nooit meer terug.)
 • De gids vindt je / jou nooit meer terug.
 • Word je / jij ook gehuldigd?
 • Vindt je / jouw broer dat ook?
 • Wordt je / jou ook een gratis exemplaar aangeboden?
 • Hij biedt je / jou geen drankje aan.