centrale verwarming

Samenstellingen met ‘centrale verwarming’ worden als één woord gespeld.

  • centraleverwarmingsinstallatie
  • centraleverwarmingsketel