camera

Meervoud:

  • camera’s

Verkleinwoord:

  • cameraatje

Samenstellingen met ‘camera’ worden als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen.

  • camerafabrikant
  • camera-instellingen
  • cameratoezicht
  • infraroodcamera
  • televisiecamera
  • videocamera