bureau

Meervoud:

  • bureaus

Verkleinwoord:

  • bureautje

Samenstellingen met ‘bureau’ worden als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen.

  • bureauagenda
  • bureaubehoeften
  • bureaueigenaar
  • bureau-inhoud
  • bureauonderlegger
  • bureau-uren
  • politiebureau