bondigheid

gum

Een slanke formulering wordt gemakkelijker begrepen dan een omslachtige. Als er keuze is tussen een lange en een korte versie, kies dan de korte. Die is directer, minder afstandelijk en meestal concreter.

 • ❌ In de naoorlogse periode hadden veel landen van de westerse wereld duidelijk te kampen met een economische inzinking van tijdelijke aard.
  ✔️ Vlak na de oorlog hadden veel westerse landen te kampen met een tijdelijke economische inzinking.
 • ❌ Wij zijn de mening toegedaan dat we hier te maken hebben met gegevens waarvan de betrouwbaarheid nog niet voldoende genoemd kan worden. Het komt ons dan ook voor dat eventuele besluitvorming momenteel nog als prematuur moet worden beoordeeld.
  ✔️ Wij vinden de gegevens nog niet betrouwbaar genoeg. Daarom nemen we voorlopig nog geen besluit.

Schrap overbodige deelwoorden.

 • ❌ een attest afgegeven door het gemeentebestuur
  ✔️ een attest van het gemeentebestuur
 • ❌ de beslissing genomen door de raad van bestuur
  ✔️ de beslissing van de raad van bestuur

De volgende omslachtige wendingen hebben geen schurft, maar meestal kunnen de woorden tussen haakjes betere diensten bewijzen.

 • pogingen ondernemen (proberen)
 • vooruitgang boeken (erop vooruitgaan)
 • de hoop uitspreken (hopen)
 • tot taak hebben (moeten)
 • aan een onderzoek onderwerpen (onderzoeken)
 • van oordeel zijn (vinden)
 • een overeenkomst bereiken (het eens worden)
 • het aantal werklozen is aanzienlijk gestegen (er zijn veel meer werklozen)
 • beschikken over (hebben)

Maar schrap niet te veel woorden. Als alle zogenaamd overbodige woorden geschrapt zijn, blijft er vaak een opeenstapeling van korte, losse zinnetjes over waarin elk woord van belang is en klemtoon krijgt. Dat leidt tot een hortende, stotende leesstijl. Bovendien heeft de luisteraar ballast nodig om de boodschap beter te begrijpen: de kleine woordjes zijn een rustpunt waardoor de inhoudswoorden beter uit de verf komen.