bijzinnen

persoon met paraplu in de regen

Korte bijzinnen die logisch op elkaar volgen, zijn niet moeilijk te begrijpen.

 • De priester is geschorst / omdat hij er openlijk voor uitkomt / dat hij met een man samenwoont.

Geneste bijzinnen (bijzinnen binnen bijzinnen) zijn uit den boze.

 • ❌ De president zegt dat hij, als de rebellen zich niet terugtrekken, nieuwe bombardementen laat uitvoeren.
  De president zegt dat hij nieuwe bombardementen laat uitvoeren, als de rebellen zich niet terugtrekken.

Begin met de rompzin, vooral als de zin beluisterd moet worden. De bijzin komt dan na de rompzin. Zo hoeft de luisteraar niet te lang op de kern van de boodschap te wachten.

 • ❌ Omdat het regende, zijn we gisteren niet gaan wandelen.
  We zijn gisteren niet gaan wandelen, omdat het regende.
  Het regende gisteren en daarom zijn we niet gaan wandelen.
 • ❌ Hoewel zij van alle kanten zwaar onder druk gezet wordt, heeft de regering nog geen beslissing genomen.
  De regering heeft nog geen beslissing genomen, hoewel zij van alle kanten zwaar onder druk gezet wordt.

Bijzinnen met ‘als’ of ‘toen’ kunnen meestal wel zonder problemen voorop.

 • Als hij niet zwijgt, gaat hij eruit.
 • Toen hij de trap opliep, kreeg hij een taart in zijn gezicht.