bezits-s

Als het grondwoord op een medeklinker eindigt, wordt de bezits-s eraan vast geschreven.

 • moeders mooiste
 • vaders trots
 • Pauls fiets
 • Jans auto
 • Marks karretje
 • Sarahs afscheid
 • Allahs barmhartigheid

Als het grondwoord eindigt op a, e (uitgesproken als [ee]), i, o, u, y voorafgegaan door een medeklinker of lettergreepgrens, wordt de bezits-s met een apostrof geschreven.

 • oma’s meisje
 • Willy’s boek
 • Pablo’s taverne
 • Niccolò’s composities
 • Morricone’s muziek (e = ee)
 • Lea’s album

Volgens de regels is het:

 • Roobjees kunstwerken (Roobjee eindigt op twee klinkers die als één klank uitgesproken worden)
 • Bois carrière (Boi eindigt op twee klinkers die als een tweeklank uitgesproken worden)
 • Wesleys doelpunt (Wesley eindigt op een y voorafgegaan door een klinker)
 • Van Rompuys haiku’s (Van Rompuy eindigt op een y voorafgegaan door een klinker)

Als het grondwoord op é eindigt, wordt de bezits-s eraan vast geschreven.

 • Honorés vrouw
 • Pelés voetbalcarrière

Als de eind-e niet als ee uitgesproken wordt, wordt de bezits-s eraan vast geschreven.

 • Shakespeares werken
 • Vande Lanottes begroting
 • Belgiës regeringen

Sommige namen hebben een apostrof of niet volgens de uitspraak.

 • Dante’s hel (e = ee)
 • Dantes hel (e = ə)

Als het grondwoord in de uitspraak op een sisklank eindigt, wordt een apostrof geschreven.

 • Jezus’ leven
 • Wies’ programma
 • Inéz’ regie
 • Alex’ fiets
 • Bush’ campagne
 • Vermeersch’ visie
 • Maurice’ vrouw
 • Morse’ voornaam

Sommige namen hebben een apostrof of s volgens de uitspraak.

 • Beatrice’ man ([bee·jaa·tries man])
 • Beatrices man ([bee·jaa·trie·səs man])

Als het grondwoord eindigt op een s die niet hoorbaar is, gebruiken we een apostrof.

 • Camus’ werken ([kaa·muu])

Als het grondwoord eindigt op een z of x die niet uitgesproken wordt, spellen we een bezits-s.

 • Dutrouxs verleden ([duu·troe])
 • Saint-Tropezs stranden ([troo·pee])

Als het grondwoord eindigt op de Engelse sisklank th, schrijven we een bezits-s.

 • Keiths gitaar
 • Judiths carrière

Als het grondwoord eindigt op een cijfer, speciaal teken of hoofdletter, schrijven we een apostrof en bezits-s.

 • U2’s album
 • STAN’s producties

Genitiefvormen behoren vooral tot de schrijftaal. In spreektaal is gewoner: de vrouw van Maurice, de muziek van Morricone, de werken van Shakespeare. Een constructie als ‘Maurice zijn vrouw’ is gewoon in de gesproken taal, maar in geschreven taal kan ze slordig staan.