beladen woorden

aanslag

Beladen woorden zijn gevaarlijk omdat ze een waardeoordeel uitspreken. Een ‘dictator’ noemt zijn tegenstanders ‘rebellen’, en omgekeerd. Een ‘terrorist’ kan ook een ‘vrijheidsstrijder’ heten. Gebruik neutrale termen: staatshoofd (koning, president, generaal enz.), opposanten, het verzet.

Maar wees ook niet bang voor woorden. Wie in het hartje van Londen een autobom laat ontploffen, begaat ‘een daad van terreur’. Een dodelijke aanslag op een tegenstander is een ‘moord’. Een opstand in het leger is ‘rebellie’. Het komt er dus telkens op aan de omstandigheden goed af te wegen en in de woordkeuze de neutraliteit te bewaren.

Plaats mensen niet te gauw in een hokje. Iemand die een racistische aanslag pleegt, moeten we niet altijd een ‘racist’ noemen. Iemand met extreemrechtse ideeën is niet altijd een ‘fascist’.