babe

Meervoud:

  • babes

Verkleinwoord:

  • babeje

Samenstellingen met ‘babe’ worden als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen.

  • babeallures
  • babe-uitstraling
  • nieuwsbabe
  • tennisbabe
  • tv-babe