art deco

Samenstellingen met ‘art deco’ worden als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen. Er komt verplicht een streepje tussen de Franse delen. Ter wille van de leesbaarheid kan een facultatief streepje voor en na ‘art-deco’ toegevoegd worden.

  • art-decoarchitect, art-deco-architect
  • art-decogevel, art-deco-gevel
  • art-deco-interieur
  • art-deco-ontwerp
  • art-decostijl, art-deco-stijl
  • pseudoart-deco, pseudo-art-deco