alfabetisch ordenen

Bij het alfabetisch ordenen is er in grote trekken keuze tussen letter-voor-letter-ordening of woord-voor-woord-ordening.

Bij letter-voor-letter-ordening worden de spaties genegeerd. Deze ordening is vooral in woordenboeken gangbaar.

Bij woord-voor-woord-ordening staan alle termen die met hetzelfde woord beginnen bij elkaar en wordt daarna op het tweede woord gealfabetiseerd. Deze ordening is gebruikelijk in registers.

Het streepje wordt altijd genegeerd. De ij wordt onder de i geïndexeerd.Woord voor woord Letter voor letter
te allen prijze te allen prijze
te baat nemen te baat nemen
te mijner beschikking te mijner beschikking
te moede te moede
te rade (gaan) ten aanhoren van
te uwer informatie ten aanval
te velde ten achter
te zijnen behoeve ten voeten uit
ten aanhoren van ten voordele van
ten aanval ter aangehaalde(r) plaatse
ten achter ter aarde
ten voeten uit te rade (gaan)
ten voordele van ter attentie van
ter aangehaalde(r) plaatse ter been
ter aarde terdege
ter attentie van terecht
ter been ter ene zijde
ter ene zijde ter gelegener plaatse
ter gelegener plaatse ter kwijting
ter kwijting terloops
ter nagedachtenis ter nagedachtenis
ter oriëntatie ternauwernood
ter sprake ter oriëntatie
ter tafel tersluiks
ter zelfder plaatse ter sprake
ter ziele terstond
terdege ter tafel
terecht ter zelfder plaatse
terloops terzelfder tijd
ternauwernood ter ziele
tersluiks terzijde
terstond terzijde staan
terzelfder tijd te uwer informatie
terzijde te velde
terzijde staan tevergeefs
tevergeefs tezelfdertijd
tezelfdertijd te zijnen behoeve

In België worden voorvoegsels als de, van de en van der als vaste onderdelen van de naam gezien. Namen met zulke voorvoegsels worden onder de v geïndexeerd. In Nederland worden de voorvoegsels achter de voornaam gezet en klein gespeld en wordt op het kernwoord geïndexeerd.België Nederland
Van Bon, Leon Bon, Leon van
Van Cauwenberghe, Jean-Claude Bossche, Freya van den
Vance Brande, Luc van den
Vancouver Cauwenberghe, Jean-Claude van
Vande Lanotte, Johan dermeersch, Anke van
Van den Bossche, Freya Eechaute, Prosper van
Van den Brande, Luc Grembergen, Paul van
Vandenbroucke, Frank Lanotte, Johan vande
Van dermeersch, Anke Vance
Vanderpoorten, Marleen Vancouver
Van de Wouwer, Kurt Vandenbroucke, Frank
Van Eechaute, Prosper Vanderpoorten, Marleen
Van Grembergen, Paul Wouwer, Kurt van de