afkortingen

Een redactionele afkorting lezen we als het woord of de woorden waarvoor ze staat. We spellen ze klein en met puntjes. We gebruiken een hoofdletter als die ook in het afgekorte woord voorkomt. Raadpleeg bij twijfel de Woordenlijst of een woordenboek. Gebruik liever geen redactionele afkortingen in een tekst: ze maken hem minder prettig om te lezen.

  • bv.
  • d.w.z.
  • dr.
  • m.a.w.
  • n.v.t.
  • o.a.

Samenstellingen met een afkorting krijgen een koppelteken.

  • dr.-titel

In afleidingen met een afkorting wordt na een voorvoegsel een koppelteken gespeld en voor een achtervoegsel een apostrof.

  • t.o.v.'s