accu

Meervoud:

  • accu’s

Verkleinwoord:

  • accuutje

Samenstellingen met ‘accu’ worden als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen.

  • acculader
  • accuvloeistof
  • laptopaccu
  • li-ionaccu
  • nikkel-ijzeraccu
  • reserveaccu