aanvoerster / aanvoerdster ❌

Correct is: aanvoerster.

Vrouwelijke aanduidingen worden gevormd door ’-ster’ toe te voegen aan de stam van het werkwoord: aanvoer+ster.