40 urenweek

Meervoud:

  • 40 urenweek

Wanneer een van de delen van een samenstelling een spatiewoord is met als linkerlid een symbool, cijfer of letteraanduiding (hier ‘40 uren’), dan blijft de spatie behouden en wordt het tweede lid van de nieuwe samenstelling aan het spatiewoord geschreven.