1 uurjournaal, eenuurjournaal

Wanneer een van de delen van een samenstelling een spatiewoord is met als linkerlid een symbool, cijfer of letteraanduiding, dan blijft de spatie behouden en wordt het tweede lid van de nieuwe samenstelling aan het spatiewoord geschreven.

  • 1 uurjournaal
  • 6 uurjournaal
  • 7 uurjournaal

Wordt het getal als een woord gespeld, dan wordt de driedelige samenstelling als één woord gespeld.

  • eenuurjournaal
  • zesuurjournaal
  • zevenuurjournaal