Nieuws

Volgens de nieuwe versie van de ANS zijn ‘dan’ en ‘als’ evenwaardig. “In grammatica is het vaak geen kwestie van juist of fout”, klinkt het bij linguïst Timothy Colleman.

De oude versie was 20 jaar oud. Intussen is er op taalgebied en op technologisch gebied veel veranderd. De nieuwe ANS is nog steeds een werk in uitvoering.

Woensdag 21 april om 20.00 uur kunt u in discussie gaan met professor Dominiek Sandra en taaladviseur Ruud Hendrickx.

In 1996 was ‘Het stoplicht’, met korte eenvoudige verhalen voor anderstaligen die Nederlands leren, het allereerste boek in zijn soort. Er is nu een nieuwe editie.

Uit een onderzoek in Nederland blijkt dat kinderen Nederlandse woorden op z’n Engels schrijven. Sociolinguïste Reinhild Vandekerckhove gaat na of dat bij ons ook gebeurt.

Onder meer Herman Brusselmans, Lize Spit en Fikry El Azzouzi hebben aan het nieuwe boek meegewerkt.

De zaak is intussen opgelost, nadat een Vlaamse schepen had ingegrepen.

Bijna alle gesprekken duren te lang ofwel te kort. In amper 20% van de gesprekken zijn beide partijen tevreden over de lengte ervan, blijkt uit onderzoek van Harvard.

“De tekst moet juridisch perfect in orde zijn, maar ook makkelijk te begrijpen. Vandaar dat we werk hebben gemaakt van een verkoopovereenkomst in heldere taal.”

Sofie Begine, leerkracht Nederlands voor anderstaligen, wil haar cursus opfrissen met uitdrukkingen die na al die jaren nog steeds overeind blijven.