Nieuws

Miet Ooms vraagt zich af waarom West-Vlaams zo populair is in de muziek en in tv-series, en Limburgs niet.

Het belangrijkste medium is nog steeds e-mail: ongeveer 70 procent van de vragen komt via die weg binnen.

Bijnamen, ze zijn van alle tijden. Maar toch lijkt het of er vroeger meer gegeven werden. Of is dat helemaal niet zo? Magda Devos geeft uitleg in ‘De Wereld van Sofie’.

De krant De Morgen heeft geturfd hoe vaak parlementsleden onthutst waren door wat ze in een vergadering hoorden of zagen.

Het brailleschrift wordt vaak als ouderwets beschouwd, maar het is nog steeds een belangrijk hulpmiddel voor blinden en slechtzienden.

Het behaalde 31 procent van de stemmen en versloeg daarmee het woord ‘blokkeerfriezen’ (13 procent) ruimschoots.

Een kaaswinkel in Brugge lokt volk op een wel heel bijzondere manier. Benedikte Van Eeghem kon er niet naast kijken.

Relatietherapeute Rika Ponnet zit bij de tandarts en denkt in een zee van geluid aan de woorden die haar zijn bijgebleven uit het voorbije jaar.

In 2002 legde Ruud Hendrickx het uit in het programma ‘Ooggetuige’.

De Nederlandse schrijfster Naema Tahir vraagt in ‘Trouw’ om het lidwoord ‘het’ te schrappen uit het Nederlands. Zo wordt de taal makkelijker voor allochtonen.