Nieuws

In 1996 was ‘Het stoplicht’, met korte eenvoudige verhalen voor anderstaligen die Nederlands leren, het allereerste boek in zijn soort. Er is nu een nieuwe editie.

Uit een onderzoek in Nederland blijkt dat kinderen Nederlandse woorden op z’n Engels schrijven. Sociolinguïste Reinhild Vandekerckhove gaat na of dat bij ons ook gebeurt.

Onder meer Herman Brusselmans, Lize Spit en Fikry El Azzouzi hebben aan het nieuwe boek meegewerkt.

De zaak is intussen opgelost, nadat een Vlaamse schepen had ingegrepen.

Bijna alle gesprekken duren te lang ofwel te kort. In amper 20% van de gesprekken zijn beide partijen tevreden over de lengte ervan, blijkt uit onderzoek van Harvard.

“De tekst moet juridisch perfect in orde zijn, maar ook makkelijk te begrijpen. Vandaar dat we werk hebben gemaakt van een verkoopovereenkomst in heldere taal.”

Sofie Begine, leerkracht Nederlands voor anderstaligen, wil haar cursus opfrissen met uitdrukkingen die na al die jaren nog steeds overeind blijven.

“Nederlands leren zal nog altijd gestimuleerd worden, maar dit moet een hulpmiddel zijn om de eerste contacten te vergemakkelijken.”

Jonas Van Thielen schetst in ‘Historische woorden’ waar zeventien hedendaagse woorden vandaan komen. De filmpjes uit ‘Iedereen beroemd’ zijn nu ook te zien op VRT Taal.

De supermarkt Match in Halluin, net over de Franse grens met Menen, wil opnieuw Belgische klanten lokken. Alleen hebben ze zich pijnlijk vergist in de taal.