Nieuws

“België is een van de landen die het anders leren denken versneld heeft.” Hebt u ook gemerkt dat er een fout in de zin zit?

In kanjers van letters staat het op de begintitels van ‘Typisch Chris’: “Hoedt u voor namaak!” Klopt dat wel?

“Gevechten terug opgelaaid”, kopt de krant. Een taaladviseur wordt daar even niet goed van.

“U kan deze site best bekijken met Microsoft Explorer.” Deugt de Explorer dan niet?

Een aandachtige en kritische lezer meldt dat er een onnauwkeurigheid in het taalstukje over ‘zo’n’ en ‘zulk’ staat.

Sommige Vlamingen lijken wel nooit van ‘zulke’ te hebben gehoord.

Wat voor zin heeft het een file op de E40 in Lijsem te melden als de automobilisten elke dag voorbij het bord Lincent rijden?

In het Taalcharter kiest de VRT voor een aantrekkelijke, duidelijke en correcte standaardtaal die rekening houdt met en afgestemd is op de mediagebruiker.

In de huidige standaardtaal komt ‘nakende’ uitsluitend voor in een zeer verheven, bombastische en vaak onheilspellende context.