Nieuws

Een aandachtige en kritische lezer meldt dat er een onnauwkeurigheid in het taalstukje over ‘zo’n’ en ‘zulk’ staat.

Sommige Vlamingen lijken wel nooit van ‘zulke’ te hebben gehoord.

Wat voor zin heeft het een file op de E40 in Lijsem te melden als de automobilisten elke dag voorbij het bord Lincent rijden?

In het Taalcharter kiest de VRT voor een aantrekkelijke, duidelijke en correcte standaardtaal die rekening houdt met en afgestemd is op de mediagebruiker.

In de huidige standaardtaal komt ‘nakende’ uitsluitend voor in een zeer verheven, bombastische en vaak onheilspellende context.

Als Vader Cats nu had geleefd, had hij beslist gezegd: “De kat likt de kandelaar om bij het lekkere smeer te kunnen komen”.