Nieuws

Eén chef-technicus, twee chef-technici. Maar waarom?

Waar ligt de klemtoon?

@

Een kortere titel voor een stukje kun je moeilijk verzinnen. Alleen, beste lezer, hoe heb je hem gelezen?

Steden, landen en werelddelen zijn doorgaans onzijdig. En dat is zelfs niet moeilijk te bewijzen.

“Is er een algemene regel voor ‘samengestelde’ woorden zoals: er-van-uit, er-op-aan, van-in? Schrijf je die woorden nu apart of aan-een of af en toe apart of ... ”

Martine heeft meer dan eens ‘procesverbalen’ gebruikt in het journaal, en dat kan toch niet, hè meneer?

Er wordt wat afgeknoeid met land- en inwonernamen.

‘Ongeluk’ en ‘ongeval’ zijn dus synoniemen van elkaar, maar zoals het goede synoniemen betaamt, dekken ze elkaar niet helemaal.

Moet de persoonsvorm in het enkelvoud of meervoud?

Waarom is ‘bekend’ toch zo weinig bemind?