Nieuws

“Mensen moeten zelf kunnen kiezen voor ondertiteling bij televisieprogramma’s.” Tot die conclusie kwamen de deelnemers aan het debat over ondertiteling op televisie.

Frank Vandenbroucke: “Een goede basiskennis van de Nederlandse standaardtaal is de sleutel tot integratie in onze maatschappij.”

Het Vlaamse en Nederlandse taalbeleid moet meer rekening houden met de bestaande taalvariaties. Dat zegt professor Sociolinguïstiek Hans Van de Velde.

Martine Tanghe: “Alle leerkrachten, en niet enkel taalleerkrachten, moeten Algemeen Nederlands spreken.”

Marc Reynebeau: “Veralgemening van de tussentaal zorgt voor taalverwatering, en die leidt op haar beurt tot een gebrek aan weerbaarheid van de taal.”

“Als acteur ben je veel met taal bezig. Het gekozen taalgebruik is even belangrijk als het kostuum dat je draagt”, vindt Jaak Van Assche.

“Iedere taal heeft normen nodig, en ik ben absoluut voor de handhaving ervan”, zegt auteur Geert van Istendael.

“Normen en waarden in taal zijn belangrijk, maar er moet ook creativiteit zijn”, zegt Benno Barnard in een kort maar hevig debat. De grootste tegenstand op de stelling van Barnard kwam van sociolinguïst Joop van der Horst.

Mieke Berendsen belooft dat de ‘Week van de taal’ een jaarlijks evenement zal worden, gezien het belang dat de VRT hecht aan taalzorg.

“In Nederland is er helemaal geen discussie over ondertiteling”, zegt Gerard Timmer, programmadirecteur van de Nederlandse publieke omroep. Ondertiteling wordt er als volledig normaal beschouwd.