Nieuws

Op 6 december heeft de derde editie van ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ plaats. Maar eerst gaan de organisatoren op zoek naar een dicteewaardig verhaal.

Ann De Craemer schrijft deze keer gewoon over de liefde voor taal, meer bepaald over haar liefde voor bladwijzers en mooie zinnen.

 

De beleefdheidsvorm zou te afstandelijk zijn en past niet meer in de frissere huisstijl die Gent momenteel invoert.

Woorden die je al jaren niet gehoord hebt, kunnen plots opduiken in je dagelijkse leven. Miet Ooms had het onlangs met ‘gympjes’. ‘Turnsloefen’ dus.

De dochter van Rika Ponnet  heeft een herhalingstoets dictee en taalbeheersing. Dat doet haar erover nadenken hoe belangrijk taal en talenkennis zijn.

Volgens onderzoekers van de universiteit van Leuven kennen kinderen snel meer dan 1.000 Engelse woorden, nog voor ze Engelse les hebben gehad.

’Babel’ van Gaston Dorren wordt verkocht als één boek, maar eigenlijk zijn het er twintig.

In de verkiezingscampagnes worden communicatieve trucjes gebruikt die zo uit de marketing en de psychologie komen.

De taalprofessoren in vier Vlaamse universiteiten (KU Leuven, UGent, UAntwerpen en VU Brussel) vragen dat de volgende Vlaamse regering met een 'Actieplan Talen' komt.

Toch niet. Het kan, maar het hoeft niet.