Yanny of Laurel?

hoortrompet

Een geluidsfragment van vier seconden waarin twee keer hetzelfde woord is te horen: dat heeft het internet vandaag in twee kampen verdeeld. Het ene kamp hoort het woord ‘Yanny’, het andere ‘Laurel’.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I

— Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 mei 2018

Hoe kan het dat hetzelfde geluid zo anders in de oren klinkt? Audioloog Bart Vinck legt het uit in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1.

“Er is een groot verschil tussen wat iemand hoort of waarneemt, het geluid dat iemand oppikt enerzijds en de betekenis dat het brein eraan toekent anderzijds”, zegt Vinck. “Hetzelfde geluid levert niet automatisch bij alle mensen dezelfde betekenis op.”

Volgens Vinck heeft veel met het eigen verleden te maken. “We leren de betekenis van geluiden aan vanaf onze kindertijd, afhankelijk van waar we wonen, of we een vrouw of een man zijn en van de cultuur waarin we opgroeien. Een jong kind dat een bos sleutels hoort vallen, weet niet om welk specifiek geluid het gaat. Op latere leeftijd weten we wel wat het is.”

“We hebben dit kunnen onderzoeken aan de hand van dove mensen die dankzij een cochleair implantaat plots kunnen horen. Ook zij moeten de (geluids)codes aanleren. Als ze onder een boom zitten en ze horen een geluid, realiseren ze zich niet dat het vogels zijn die fluiten.”

Vinck reikt nog een andere verklaring aan voor de tweespalt tussen ‘Yanny’ en ‘Laurel’. “De opnamekwaliteit van het geluid is niet optimaal. Hierdoor moet ons brein invullen wat ontbreekt. Het brein van iemand die in een drukke groep mensen staat en met moeite de woorden ‘De koe staat in de ...’ hoort, zal automatisch het woord ‘wei’ toevoegen.”

“Met een perfecte studiokwaliteit zou dit fragment een heel ander verhaal opleveren. Nu leidt het tot auditieve verwarring wanneer het geluid het oor binnenkomt. Hierdoor zijn aanvullende processen van de hersenen nodig, waardoor sommige mensen ‘Yanny’ horen en anderen ‘Laurel’. Het gaat dus ook om de mens die het geluid interpreteert.”

 

update van 17 mei

Op de opname is wel degelijk het woord ‘laurel’ (laurier) ingelezen. Hoe de vork in de steel zit, kunt u lezen op vrtnws.be.