Worden arresten van het Grondwettelijk Hof straks alleen nog samengevat voor de Duitstaligen?

Kattrin Jadin

Hoewel Duits een officiële taal is in België, wordt het vaak stiefmoederlijk behandeld. Telkens weer beweren politici dat zij de achterstand op de andere twee officiële talen willen inhalen. Maar nu dreigt er volgens het Duitstalige Kamerlid Kattrin Jadin een grote stap terug.

Het Rekenhof eist dat de staat geld bespaart. Daarom heeft de federale regering de hoogste organen van het land gevraagd besparingsvoorstellen te doen. Het Grondwettelijk Hof stelt voor de integrale vertaling van zijn arresten in het Duits te schrappen. Voor het Duits zou alleen een samenvatting gemaakt worden.

Kattrin Jadin vraagt zich af of ze het ernstig menen. “Ik vind het vreemd dat de twaalf rechters, die toch samen deze voorstellen doen, dit als eerste maatregel voorstellen. Vooral omdat deze maatregel nauwelijks een bezuiniging inhoudt.” Het gaat over minder dan 200.000 euro voor 2020. Het Grondwettelijk Hof heeft tot nu toe ook een beroep kunnen doen op een vertaler van de Senaat, maar ook die instelling zal moeten besparen.

In principe is er niets mis met besparingen, zegt Jadin, maar dit voorstel verrast haar. “We hebben het over het Grondwettelijk Hof, de hoogste juridische instantie, die ook moet oordelen over de belangenconflicten tussen de taalgemeenschappen. Dan vind ik het zeer verontrustend dat de eerste kostenbesparende maatregel die zij voorstellen erin bestaat de vertaler van de arresten in het Duits te schrappen”, aldus Jadin.

Kattrin Jadin heeft nog een ander bezwaar. “Als we hier geen hervormingen doorvoeren om de vertalingen coherent te maken, dreigt dit niet alleen duurder te worden, maar ook ingewikkelder en kan ook de rechtszekerheid van bepaalde uitspraken in gevaar komen.”

Er is nu behoefte aan discussie, zegt Jadin. “Ik ben lid van het presidium van de Kamer, dat niet alleen de voorstellen ontvangt maar er ook commentaar op kan leveren. Het kan ook bepaalde procedures wijzigen wat de prioriteiten van de bezuinigingsmaatregelen betreft. Ik probeer er zeker iets aan te doen."

Overigens vertaalt het Grondwettelijk Hof nog steeds niet al zijn arresten integraal in het Duits. Dat geldt alleen voor uitspraken, zo bevestigt ook Jadin, die specifiek op Duitstaligen betrekking hebben.