Wereldautismedag

kinderen op de Wereldautismedag in Kuala Lumpur (foto: GettyImages)

Sinds 2007 is 2 april Wereldautismedag. Op deze dag wordt begrip voor mensen met autisme gevraagd, maar worden ook hun talenten en kwaliteiten in de kijker gezet. Bij mensen met autisme verwerken de hersenen informatie op een andere manier. Velen van hen zijn over- of ondergevoelig voor bepaalde prikkels, zoals geluid, geur of aanraking. 

Autisme is niet zeldzaam. “Gemiddeld heeft 1 op de 150 à 165 personen autisme. Iedereen kent dus wel iemand met autisme”, zegt Ruth Raymaekers, coördinator bij de Vlaamse Vereniging Autisme, op vrtnws.be.

Mensen met autisme vinden het moeilijk om non-verbale communicatie van anderen op te merken, te begrijpen en zelf te gebruiken. Ze houden van ondubbelzinnig taalgebruik. Bovendien nemen ze taal, bijvoorbeeld gezegden en beeldspraak, vaak letterlijk. Voor hen is een afspraak een afspraak, een regel een regel.

De Vlaamse Vereniging Autisme geeft deze 10 tips om te communiceren met mensen met autisme:

  • Gebruik korte, directe en eenduidige zinnen en geef heldere instructies in plaats van opdrachten in vraagvorm.
  • Herhaal gerust je zin als je dat nodig acht, het zal niet als beledigend worden ervaren.
  • Verwoord de boodschap positief: vertel wat wél, niet wat níét gebeurt.
  • Laat gerust wat stilte vallen tussen je zinnen en vragen. Dankzij die ademruimte zal je gesprekspartner de informatie vlot(ter) verwerken.
  • Wees zo expliciet mogelijk in je tijdsaanduidingen: vermijd dus 'zo meteen' en ga voor 'binnen vijf minuten'.
  • Ondersteun de boodschap met visuele informatie.
  • Stem je verbale en niet-verbale boodschap op elkaar af, zodat ze elkaar niet tegenspreken.
  • Kies indien mogelijk een prikkelarme omgeving als ‘gespreksdecor’, zodat je gesprekspartner zich beter kan concentreren.
  • Vermijd aanrakingen: mensen met autisme zijn vaak over- of ondergevoelig voor zintuiglijke prikkels zoals geluid, geur, smaak en aanraking.
  • Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Maar dat geldt uiteraard voor iedereen.

Er zijn heel wat manieren om begrip te tonen voor mensen met autisme. Deze concrete tips van de autismevereniging zijn een handige leidraad.

affiche met communicatietips