Wereld-TOS-dag wil bewustzijn rond taal­ontwikkelings­stoornissen vergroten

foto: © iStockPhoto

Vijf tot zeven procent van de kinderen in ons land hebben een taal­ontwikkelings­stoornis (TOS). De vzw Totaal zet kinderen daarom op Wereld TOS Dag, op vrijdag 16 oktober, in de kijker met een stickeractie in Vlaanderen. “We moeten het bewustzijn rond de stoornis vergroten”, klinkt het bij Lore Vancoppenolle.

Een taalontwikkelingsstoornis uit zich bij iedereen anders. Ongeveer vijf tot zeven procent van de kinderen en jongeren hebben een TOS. In de hersenen van deze kinderen en jongeren wordt taal minder goed verwerkt. Mensen met een TOS hebben daarom veel moeite met spreken en/of begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

In ons land zijn er meer mensen met een taalontwikkelingsstoornis dan met ADHD of autisme. Toch is er nog weinig bewustzijn bij het grote publiek. “Dat bewustzijn vergroten zorgt voor meer begrip, meer inleving en meer erkenning”, klinkt het Lore Vancoppenolle van vzw Totaal, die zich inzet voor kinderen en jongeren met een TOS.

Volgens de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) is het belangrijk om vroeg in te grijpen bij een TOS. “Vaak is een stoornis al op jonge leeftijd te herkennen. Om een kind op de juiste manier te ondersteunen is het belangrijk dat de stoornis zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd. Hoe vroeger een TOS ontdekt wordt, hoe sneller logopedisten de behandeling kunnen starten”, klinkt het.

De vzw Totaal zet daarom kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in de kijker tijdens Wereld-TOS-dag, op vrijdag 16 oktober. Vrijwilligers gaan 5.000 stickers verspreiden in heel Vlaanderen. Op die manier willen ze mensen uitnodigen om in gesprek te gaan over de stoornis. De organisatie vraagt om deze stickers op een zichtbare plaats te hangen, een foto te nemen en die online te posten met de hashtags #wereldtosdag #vzwtotaal.