Website vertaalt tekst in pictogrammen en omgekeerd

De vzw De Rand heeft in samenwerking met het Centrum voor Computerlinguïstiek (KU Leuven) de website www.pictorand.be gelanceerd. Die biedt de mogelijkheid om teksten te vertalen in pictogrammen en vice versa. Het project richt zich naar anderstaligen, leerkrachten en dienstverleners die regelmatig in contact komen met anderstaligen.

De vzw De Rand verspreidt al jaren pictogrammenboekjes Nederlands met afbeeldingen en woordenschat over uiteenlopende thema’s en bundelt die op www.pictogrammendatabank.be. Gebruikmakend van de bestaande Text2Picto- en Picto2Text-vertaalsystemen van het Centrum voor Computerlinguïstiek worden die nu aangevuld met vertaaltechnologie.

Met Text2Picto kan je een Nederlandse tekst vertalen naar de pictogrammen van vzw De Rand, met Picto2Text kan je de pictogrammen vertalen naar Nederlandse tekst. De organisatie is ervan overtuigd dat deze vertaaltechnologie zinvol is voor anderstaligen die geen of weinig Nederlands spreken, of een taalcursus Nederlands volgen maar de taal nog niet voldoende durven of kunnen gebruiken voor een conversatie. Text2Picto maakt het lezen eenvoudiger, Picto2Text het schrijven.

Het project wil ook een hulpmiddel bieden aan leerkrachten en dienstverleners om hun contacten met anderstaligen het communicatieproces te vereenvoudigen.