“We proberen om tegen 3 april de pv’s te vereenvoudigen”

Catherine De Bolle (foto: © BelgaImage)

“Op dinsdag 10 maart 2015 om 9u00, wij, REYERS AUGUSTE, HOOFDINSPECTEUR hebben vastgesteld.” Zo begint je proces-verbaal als je geflitst wordt door de federale politie. Commissaris-generaal Catherine De Bolle schakelt de hulp in van het Heerlijk Helder-panel om het pv en het antwoordformulier aan te passen.

 

Pluralis modestiae

“Ook ik heb al weleens een pv in de bus gekregen, en ik zou geen goede voorzitter van het panel zijn als ik me daar niet aan had geërgerd”, zegt Ann De Cramer. Het bescheidenheidsmeervoud in de eerste zin valt meteen op.

Ann De Craemer heeft samen met oud-vrederechter Jan Nolf vijf passages aangepast:

Origineel

Herwerkt

Op dinsdag 10 februari 2015 om 17u10, Wij, Lebrun Laurent, hoofdinspecteur, hebben vastgesteld: Op dinsdag 10 februari 2015, om 17u10, heb ik, hoofdinspecteur Laurent Lebrun, vastgesteld:
De verbalisant heeft een vorming genoten voor het gebruikte apparaat. De persoon die uw proces-verbaal opmaakte, heeft een opleiding gekregen om het meettoestel correct te gebruiken.
Een afschrift van onderhavig PV, met antwoordformulier werd verzonden aan de houder van de kentekenplaat op datum van 10-03-2015 Een schriftelijke kopie van dit proces-verbaal, met antwoordformulier, werd op 10 maart 2015 verstuurd naar de houder van bovenvermelde kentekenplaat.
In de komende weken zal u een tweede schrijven toegestuurd worden met een uitnodiging om de onmiddellijke inning te betalen voor het bedrag van 110 euro op een centrale bankrekening met een gestructureerde referentie. De komende weken zal u een tweede brief ontvangen. Daarin zal u worden gevraagd om onmiddellijk uw boete te betalen. Het gaat om een bedrag van 110 euro, dat moet worden overgemaakt met een gestructureerde mededeling.
Bij niet-betaling wordt het dossier als volledig beschouwd en toegezonden aan het parket te Leuven. Als u niet betaalt, wordt het dossier als volledig beschouwd en naar het parket van Leuven verstuurd.

 

Antwoordformulier

Het panel heeft ook het antwoordformulier dat bij het pv hoort herschreven. Wat opvalt is dat de nieuwe versie niet altijd korter is dan de oorspronkelijke. “Dat klopt. Soms heb je wat plaats nodig om een moeilijk begrip of een moeilijke situatie uit te leggen”, zegt Ann De Craemer.

antwoordformulier

Kamervoorzitter Siegfried Bracke heeft ooit les gevolgd bij Kees van Kooten en let sindsdien op elk woord. “Het Heerlijk Helder-panel gebruikt ‘indien’, maar je kan ook ‘als’ zeggen en dat is nog korter.”

Origineel

Herwerkt

Antwoordformulier bij verkeersinbreuk Antwoordformulier bij verkeersovertreding
Indien u de bestuurder niet was van het voertuig op het moment van de feiten, dan bent u wettelijk weerhouden deze documenten door te zenden aan de bestuurder van het voertuig op het moment van de feiten. Als u niet zelf met het voertuig reed op het moment van de snelheidsovertreding, dan bent u wettelijk verplicht deze documenten te bezorgen aan degene die wel de bestuurder was toen het voertuig werd geflitst.
2. Reed u op het ogenblik van de inbreuk voor rekening van een derde? 2. Reed u op het ogenblik van de verkeersovertreding voor uzelf of in opdracht van iemand anders?
3. Erkent u deze inbreuk begaan te hebben? 3. Erkent u deze overtreding?
4. Indien u niet voldoet aan de betalingsmodaliteiten, wordt de strafrechtelijke procedure voortgezet. 4. Als u niet tijdig betaalt, wordt de strafrechtelijke procedure voortgezet.
5. Bent u van oordeel dat bepaalde factoren in uw voordeel pleiten? 5. Vindt u dat bepaalde factoren in uw voordeel pleiten?

 

“We proberen de veranderingen snel door te voeren”

Commissaris-generaal Catherine De Bolle belooft snel werk te maken van een vereenvoudiging van de formulieren. “De formulieren zitten gecentraliseerd in een computersysteem. We moeten onderzoeken hoe snel we het systeem kunnen aanpassen.”

“We komen op 3 april naar de Heerlijk Helder-slotshow. Hopelijk kunnen we tegen dan concrete resultaten voorstellen.”