Wat als lezen en schrijven niet lukt?

Joke Dejaegere in de Radio 2-studio

Het is vandaag de ‘Internationale dag van het handschrift’. Maar wat als schrijven voor jou altijd moeilijk is? Wat als lezen niet lukt?

Joke Dejaeghere, van de federatie Centra voor Basiseducatie, houdt zich bezig met het thema laaggeletterdheid. Die term is bewust gekozen, want het woord ‘analfabetisme’ horen ze liever niet.

Laaggeletterdheid zie je in Vlaanderen vooral nog bij anderstalige mensen met een migratieachtergrond. Maar er zijn ook heel wat kortgeschoolde of ongeschoolde volwassenen analfabeet, ook in hun moedertaal. Bij volwassenen die in België geboren en opgegroeid zijn, komt laaggeletterdheid nog amper voor (vooral door de leerplicht tot 18 jaar).

Toch is de groep van laaggeletterden nog groot en het het zijn niet alleen oudere mensen. Volgens Joke Dejaeghere is maar liefst 1 op de 7 mensen in Vlaanderen laaggeletterd.