VRT-taalbeleid in het Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

In een opiniestuk in De Standaard riep Stef Grondelaers de Vlaamse regering ertoe op de VRT toe te staan een gevarieerder taalbeleid te voeren. Wilfried Vandaele (N-VA) heeft daarover een vraag gesteld aan minister Gatz.

“De VRT ziet momenteel geen noodzaak om zich publiek uit te spreken over het al dan niet herzien van haar taalbeleid, in de zin van een verdere verfijning ervan bij concrete toepassingen.”

Op de website van het Vlaams Parlement kunt u de discussie lezen en bekijken.