Vlaamse leerlingen slecht in begrijpend lezen

lezende kinderen in bed

Vlaamse leerlingen presteren ondermaats voor begrijpend lezen. Dat is de conclusie van een onderzoek in 45 landen. Internationaal scoren leerlingen gemiddeld 527 punten, in West-Europa is dat 542. Vlaamse kinderen behaalden slechts 525 punten. Daardoor doen we het minder goed dan leerlingen in onder meer Ierland, Finland, Nederland, Oostenrijk en Duitsland.

De daling komt voornamelijk doordat Vlaamse scholen de voorbije jaren minder tijd hebben besteed aan taal en lezen dan in andere landen. Bovendien geven Vlaamse ouders ook aan dat ze weinig voorlezen aan hun kinderen. En dat heeft een invloed op de scores van leerlingen, want wie dagelijks leest, scoort beter dan wie nauwelijks of nooit leest.

Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits onderstreept het belang van goed begrijpend lezen. “We stellen vast dat we er de voorbije 10 jaar niet op vooruit zijn gegaan, integendeel. De leescultuur gaat erop achteruit. Niet alleen op school, maar ook thuis. Volgend jaar komt er een peilingsproef Nederlands die zal aangeven of de leerlingen op het einde van het lager onderwijs de eindtermen Nederlands halen. Ik vraag de inspectie om tijdens de doorlichting meer focus te leggen op begrijpend lezen en zal met het onderwijsveld overleggen over de aanbevelingen van de onderzoekers.”