Vlaamse ambtenaren moeten in het Nederlands tweeten

logo Twitter

Vlaamse ambtenaren die vanuit hun functie actief zijn op Twitter mogen alleen in het Nederlands tweeten. Dat staat te lezen in het meinummer van het ambtenarenblad ‘13’. Het kabinet van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois bevestigt: “De taalwetgeving is wat ze is. Officiële communicatie vanuit de Vlaamse overheid gebeurt in het Nederlands, ongeacht welk kanaal men gebruikt. De taalwetgeving geldt dus ook voor communicatie op sociale media.”

In ‘13’ legt Thomas Leys van het Steunpunt Taalwetwijzer uit dat Vlaamse ambtenaren die vanuit hun functie tweets versturen, het Nederlands moeten gebruiken. Wie dat niet doet, riskeert disciplinaire straffen die kunnen variëren van een blaam tot ontslag.

“De taalwetgeving geldt voor alle berichten en mededelingen van de Vlaamse overheid, dus ook voor wat verschijnt op Twitter, Facebook en andere sociale media”, zegt Leys. Alleen als het doelpubliek anderstalig is of bij een communicatie in een internationale context is een vreemde taal toegestaan.

Ook anderstalige berichten retweeten kan niet in naam van de Vlaamse overheid. “Voor retweeten gelden dezelfde regels. Als u anderstalige berichten opnieuw tweet, werkt u mee aan het verspreiden van informatie die niet conform de taalwetgeving is opgesteld”, zegt Leys.

Het kabinet van Vlaams minister Bourgeois bevestigt dat de taalwetgeving ook van toepassing is op de communicatie van Vlaamse ambtenaren op sociale media zoals Twitter. “Wie namens de Vlaamse overheid communiceert, moet dat in het Nederlands doen. Of dat nu via brochures is of via Twitter maakt geen verschil. De taalwetgeving is wat ze is”, luidt het.

Het kabinet verduidelijkt dat de wetgeving alleen geldt voor boodschappen die ambtenaren vanuit hun functie verspreiden. “Wat mensen privé doen, is natuurlijk een andere zaak.” Als privépersoon mag een ambtenaar twitteren in welke taal dan ook.

Minister-president Kris Peeters laat via Twitter weten: “Een ambtenaar of een minister zijn vrij in hun taalgebruik, tenzij het gaat over officiële communicatie. #taalgebruik #twitter”