Vier op de tien Brusselse agenten spreken geen Nederlands

politiebureau (foto: BelgaImage)

De tweetaligheid van de Brusselse politie is opnieuw achteruitgegaan. Vandaag beheerst nog maar 58 procent van de agenten zowel het Nederlands als het Frans. Dat schrijft ‘De Zondag’.

Tweetaligheid is een wettelijke vereiste voor een politieagent in Brussel. Uit nieuwe cijfers van Binnenlandse Zaken die van 1 januari dit jaar dateren, blijkt echter dat 3.648 van de 6.288 politieagenten tweetalig zijn, ofwel 58 procent. Dat is een daling van 1 procent ten opzichte van vorig jaar, toen ook al gesproken werd over een historisch dieptepunt. Wel beheerst de overgrote meerderheid van de agenten (98 procent) het Frans.

“De tweetaligheid is onder de regering-Michel gezakt tot een absoluut dieptepunt en dat is des te merkwaardiger omdat N-VA’er Jan Jambon bevoegd was voor Binnenlandse Zaken”, zegt Vlaams Belang-parlementslid Barbara Pas, die de cijfers opvroeg. “Hij had alle instrumenten in handen om er iets aan te doen. Maar van de 140 agenten die vorig jaar aangeworven werden, waren er amper 18 tweetalig. Pas roept dan ook op om maximaal in te zetten op tweetaligheid van de rekruten, en dit integraal deel laten uitmaken van het opleidingspakket.

In een reactie op Twitter zegt Kamerlid en voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA): “Mevrouw Pas zou moeten weten dat dit de bevoegdheid is van het gewest en niet van Binnenlandse Zaken. Ik heb meermaals mijn beklag gedaan bij minister-president Vervoort, maar hij erkent het probleem niet. Het zijn de Vlaamse meerderheidspartijen in Brussel die hier aan de kar moeten duwen.”