Veroordeling wegens geen zorgverlening in het Duits

de gesloten instelling in Paifve

De Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft België veroordeeld omdat het land niet in staat is gebleken aangepaste zorg te bieden aan een Duitstalige geïnterneerde. In de instelling in Paifve waar hij opgesloten was, bleek niemand Duits te kennen.

René Rooman, een Duitstalige Belg die in 1997 was veroordeeld voor diefstal en seksueel geweld, was in 2011 naar het Hof gestapt om het gebrek aan psychiatrische zorg aan te klagen in de instelling in Paifve (provincie Luik), waar hij sinds 2004 verblijft. Hij stelde aan de kaak dat er geen medisch personeel was dat Duits sprak.

België werd in juli 2017 al door het EHRM veroordeeld in die zaak. Toen luidde het oordeel dat België artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (verbod op foltering) had geschonden. Maar een overtreding van artikel 5 (recht op vrijheid en veiligheid) werd afgewezen. Rooman vocht die uitspraak aan bij de Grote Kamer.

De zeventien rechters van de Grote Kamer bevestigden niet alleen de overtreding van artikel 3, maar stelden ook unaniem een schending van artikel 5 vast. Wel werd gesteld dat beide artikelen alleen van 2004 tot augustus 2017 overtreden werden.

“Het Hof stelt dat de vrijheidsbeneming van Rooman in de periode tussen begin 2004 en augustus 2017 niet heeft plaatsgevonden (...) in een instelling die geschikt is om hem te voorzien van de nodige zorg die aangepast is aan zijn gezondheidstoestand”, zo motiveert het hof de beslissing om nu wel te spreken van een schending van het recht op vrijheid en veiligheid.

Daarnaast zegt het EHRM dat België na het arrest van juli 2017 een aangepast zorgpakket heeft samengesteld, waardoor er sindsdien geen sprake meer is van een inbreuk van de mensenrechten. Het bedrag van de morele schadevergoeding dat België moet betalen, werd opgetrokken van 15.000 (in het arrest van juli 2017) tot 32.500 euro.