Vermeylenfonds omarmt Vlaamse omgangstaal

pratende jongemannen in een café

In een opiniestuk in Knack schrijft het Vermeylenfonds, de sociaal-culturele vereniging van vrijzinnig-humanisten, dat het tijd wordt dat Vlaanderen taalkundig volwassen wordt en zijn informele omgangstaal, de ‘tussentaal’, niet langer stiefmoederlijk behandelt.

Als het over Nederlands in Vlaanderen gaat, zeggen de auteurs, “dan gaat het voor de Vlaamse politieke en intellectuele elite zonder uitzondering over het Standaardnederlands. Dat is een ontkenning van de talige realiteit zoals die zich in Vlaanderen voordoet en een miskenning van de meerwaarde die andere variëteiten van het Nederlands en tal van andere talen ons evenzeer bieden.”

De auteurs wijzen erop dat in de ons omringende landen en talen ook informele omgangsvariëteiten bestaan en dat die helemaal niet verketterd worden. Volgens hen is de ‘tussentaal’ een zeer sociale variëteit van het Nederlands die ontstaan is uit de behoefte van nieuwe buren uit verschillende regio’s om met elkaar te kunnen praten.

Vooral politici als Geert Bourgeois en journalisten als Mia Doornaert en Joël De Ceulaer hebben een viscerale afkeer van omgangstaal, schrijft het Vermeylenfonds: “... publieke organisaties als de VRT en de Taalunie worden aangevallen omdat ze te laks met de standaardtaal om zouden gaan, ook al voeren ze een realistisch en genuanceerd beleid waarin de Vlaamse omgangstaal niet domweg wordt ontkend, maar gewoon de plaats krijgt die ze naast het Standaardnederlands verdient.”

Uiteraard moet er ook standaardtaal zijn, volgens de auteurs. Maar er zijn al genoeg verdedigers van de standaardtaal. “Het Vermeylenfonds werpt zich daarom liever symbolisch op als een voorvechter van de Vlaamse omgangstaal, niet tegen het Standaardnederlands, andere variëteiten van het Nederlands of andere talen in, maar om iedereen die in Vlaanderen leeft of naar Vlaanderen komt, ten volle te laten genieten van de talige rijkdom die we kennen en met iedereen willen delen. Een positieve attitude ten aanzien van onze eigen Vlaamse omgangstaal is beter voor ons zelfbeeld en zelfvertrouwen en kan onze taalvaardigheid in andere variëteiten en talen alleen maar versterken.”