Verborgen seksisme in onze taal

Japke-d Bouma is eindredacteur en columnist bij NRC Handelsblad en heeft een kleine mediastorm teweegbracht in Nederland, door een column te schrijven over verborgen seksisme in de taal.

“Het viel me op dat vrouwen eerder negatieve kwalificaties krijgen dan mannen, als ze hetzelfde gedrag vertonen. Een vrouw zal al snel bazig, hysterisch en paniekerig genoemd worden, terwijl deze woorden zelden geassocieerd zullen worden bij het een man die hetzelfde gedrag vertoont”, vertelt Bouma.