Vanaf volgend schooljaar taaltest 3e kleuterklas

“Vanaf volgend schooljaar zal tussen 10 oktober en 30 november elk jaar een taalscreening afgenomen worden in de kleuterscholen”, stelt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Zo kunnen kleuters met een taalachterstand in de rest van het schooljaar nog bijgewerkt worden.”

Het idee om kleuters een taaltest te laten maken, werd al in 2019 geopperd. Dat gebeurde in aanloop naar de aanpassing van de leerplicht in ons land. Die werd in september vorig jaar verlaagd van 6 naar 5 jaar. Dat betekent dat kinderen al verplicht zijn om vanaf de derde kleuterklas onderwijs te volgen.

“Laat ons daarvan gebruik maken om zo snel mogelijk hun taalkennis te testen”, zei minister Weyts toen. "Ik wil een geüniformiseerde test voor heel Vlaanderen, voor iedereen gelijk, op het niveau van 5-6-jarigen.”

Die test komt er dus vanaf volgend schooljaar. “De test zal afgenomen worden tussen 10 oktober en 30 november zodat scholen zelf de vrijheid krijgen om het precieze moment te kiezen. Een school kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de oudste kleuters in oktober en de jongste kleuters pas eind november te testen. De taalscreening wordt niet afgenomen voor 10 oktober, omdat kinderen na de zomervakantie de tijd moeten krijgen om in te lopen.”

Tijdens het schooljaar zelf kan er dan gewerkt worden aan de taalkennis van de kleuters, klinkt het. “Blijkt de achterstand op het einde van het schooljaar nog te groot, dan kan de klassenraad adviseren om de overstap naar de lagere school uit te stellen”, besluit Weyts. “Als ouders dat advies niet volgen, dan krijgt het kind in het eerste leerjaar een verplicht taalintegratietraject. In beginsel gaat het dan om een taalbadklas of een volwaardig alternatief.”

Het instrument voor de taalscreening wordt in juli kant-en-klaar bezorgd aan de scholen, met een handleiding.

Reacties

In een reactie aan de krant ‘De Standaard’ reageert kindertaalexperte prof. Annemarie Schaerlaekens (KU Leuven) gematigd positief: “Vijf jaar is een leeftijd waarop je dit zeker kunt doen. Dan kun je taalkennis goed meten. Maar je moet er wel wat tijd voor nemen. Niet snel-snel met een werkblaadje, maar in overleg met de kleuterleidster bijvoorbeeld.” Ze heeft twijfels bij de reacties van de ouders: “Uit mijn ervaring weet ik dat ouders zo’n advies om de derde kleuterklas opnieuw te doen zelden graag volgen.”

Bert Smits, pedagoog bij ‘Schoolmakers’, wijst er in dezelfde krant op dat niet alleen kinderen met een andere thuistaal mogelijk problemen met het Nederlands hebben. Dat geldt even goed voor Nederlandstalige kinderen uit een taalzwakke omgeving.