Tv-kijken en gamen in een vreemde taal bevordert taalkennis

Jongeren boeken grotere leerwinsten op vlak van taal als een tv-uitzending in een vreemde taal ook in die taal ondertiteld wordt, omdat je de woorden dan tegelijk hoort en leest. Dat blijkt uit onderzoek van de onderzoeksgroep Taal, Onderwijs en Samenleving van KU Leuven.

Dat jongeren heel wat taal opsteken bij het kijken naar anderstalige tv-programma's en het spelen van dito games, blijkt onder meer uit het feit dat twaalfjarigen gemiddeld reeds over een Engelstalige woordenschat van 3.000 woorden beschikken. Het verklaart meteen ook waarom volgens professor Elke Peters jongens, die meer gamen dan meisjes, op twaalfjarige leeftijd hogere scores halen in Engelse taaltests.

Ook de diepe kloof bij de leerlingen met de kennis van het Frans vindt hier zijn oorzaak. "In het tweede jaar secundair hebben leerlingen al drie jaar lessen Frans achter de rug en toch zijn de scores in luistervaardigheid en woordenschatkennis voor het Engels veel hoger. Die kloof krijg je nooit gedicht. Leerlingen komen immers enkel via de leerkracht en handboeken met Frans in contact. De perceptie is ook heel anders. Frans beschouwt men als een schoolvak, terwijl het Engels een heel andere status geniet", aldus Peters.

Taalcontact vergroten via tv of gaming volstaat niet en het is een must om dat in het onderwijs op een expliciete manier aan te leren door onder meer woordenschat in te oefenen en te herhalen. "Persoonlijk vind ik dat we ook voor het Engels ambitieuzer mogen zijn. Kinderen krijgen via tv en dergelijke vooral het mondelinge, informele taalgebruik mee. Het onderwijs kan echt het verschil maken door hen ook de meer formele vormen aan te leren", aldus Peters, die voorts ook pleit voor gedifferentieerde aanpak tussen leerlingen met of zonder grote voorkennis zodat iedereen gemotiveerd blijft.