Trucs uit marketing en psychologie in de verkiezingen

In de verkiezingscampagnes worden communicatieve trucjes gebruikt die zo uit de marketing en de psychologie komen. Amerikaanse toestanden zijn het nog niet, maar de politieke partijen worden almaar handiger in het toepassen van trucjes en kunstgrepen om de kiezer te beïnvloeden en te sturen.

Zeggen de termen uit de psychologie/reclame als ‘nudging’, ‘verliesframes’ of ‘social proofing’ u iets? Wellicht niet, maar ze worden wel toegepast. Fabien Lefevere legt u het uit op vrtnws.be.